سیاست حفظ حریم خصوصی پین‌ورک: پین ورک با هدف معرفی متخصیین و حرفه ای های زمینه های مختلف به مشتریان متقاضی دریافت خدمات تشکیل شده است. در این راستا و با هدف جلب اعتماد و حفظ حقوق مشتری اقدام به وضع مقرراتی در رابطه شرایط، تعهدات و حقوق حرفه ای های ارائه دهنده خدمات ، حقوق و تهعدات مشتری و تعهدات شرکت نمود. عضویت و استفاده از خدمات نرم افزار پین ورک، بدون مطالعه و پذیرش قوانین و مقررات زیر امکان پذیر نیست. بدیهی است پیش از استفاده از خدمات این قوانین و مقررات باید به‌دقت مطالعه شوند.

قوانین و مقررات پین ورک

ماده ۱:تعاریف و اصطلاحات

ماده ۲:حساب کاربری

ماده ۳:تعهدات شرکت

ماده ۴:تعهدات کاربران

ماده ۵:هزینه ها و پرداخت

ماده ۶:استفاده از پین ورک

ماده ۷:تجهیزات همراه کاربران

ماده ۸:حقوق مالکیت معنوی

ماده ۹:موارد فنی