قهوه خورهای حرفه ای را از تمیزی قهوه سازشان میتوان شناخت مخصوصا اگر بدانند سرکه ی سفید چه معجزه ای برای تمیز کردن قهوه ساز می‌کند. بهتر است حداقل هر ۶ماه یکبار قهوه ساز را با سرکه تمیز کنید تا جرم و رسوباتی که در دستگاه جمع می شود روی طعم قهوه اثر نگذارد. پین ورک در این مقاله روش های تمیز کردن قهوه ساز را برای عاشقان آن حضرت کنار گذاشته است:

 استفاده از سرکه برای تمیز کردن قهوه ساز

شستن فیلتر قهوه ساز

درخواست نظافت منزل

بهترین متخصص با کمترین قیمت

ابتدا باقیمانده های قهوه را از دستگاه خارج کرده و فیلتر قدیمی آن را دور بیندازید. سبد قهوه را با آب گرم به خوبی بشویید و دوباره درون قهوه ساز بگذارید. یک پیمانه سرکه را با دو پیمانه آب ترکیب کنید. البته بسته به جنس دستگاه شاید بهتر باشد از میزان کمتری سرکه، مثلا نصف یک پیمانه استفاده کنید. این محلول را برای تمیز کردن قهوه ساز درون دستگاه بریزید به نحوی که مخزن آب پر شود.

درحالیکه محلول سرکه درون دستگاه است آن را روشن کنید و اجازه دهید دستگاه تا نصف زمانی که برای دم کردن قهوه نیاز است روشن باشد دستگاه را سپس خاموش کنید و اجازه دهید محلول ۳۰دقیقه الی ۱ ساعت درون دستگاه بماند تا به خوبی جرم زدایی کند.

 

جرم زدایی قهوه ساز با سرکه

پس از این زمان دوباره دستگاه را برای نیم دور دیگر روشن کنید. احتمالا در این زمان محلول به رنگ زرد یا قهوه ای کمرنگ در آمده است که نشان میدهد جرم ها درحال جدا شدن هستند.
بعد از اتمام این فرایند دستگاه را تخلیه کرده و به خوبی با آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید و دوباره آن را پر از آب کرده و دستگاه را روشن کنید. جوشاندن آب در دستگاه باعث از بین رفتن بوی سرکه می شود. این کار را دو یا سه بار تکرار کنید تا زمانی که بوی سرکه کاملا از بین برود. بهتر است هربار آب مخزن را عوض کنید.
برای تمیز کردن قهوه ساز و سطح بیرونی آن  می‌توانید از یک پارچه و اب استفاده کنید و یا اگر وسواسی هستید ترکیب رقیق آب و سرکه نیز میتواند پاک کننده ی خوبی باشد.

اسپرسو ساز

تمیز کردن و رسوب زدایی اسپرسو ساز تمام خودکار

اگر دستگاه اسپرسوساز تمام خودکار شما دارای چرخه‌ی شستشوی خودکار است طبق دستورالعمل خود دستگاه مراحل را انجام دهید. اما اگر دارای شستشوی خودکار نیست به طریقه زیر اقدام نمایید :

 • ابتدا ماده شوینده یا جرم گیر را درون مخزن پر از آب دستگاه حل نمایید .
 • سپس از نازل بخار دستگاه یک فنجان آب بگیرید . با این کار محلول آب و ماده‌ی شوینده به درون دستگاه راه می یابد.
 • دستگاه را به مدت ۲۰ دقیقه خاموش کنید .
 • بعد از گذشت ۲۰ دقیقه دستگاه را روشن نموده و حدودا نیمی از آب موجود درون مخزن را از طریق نازل بخار دستگاه از آن خارج کنید.
 • دوباره دستگاه را به مدت ۲۰ دقیقه خاموش کنید .
 • سپس ، باقی مانده آب درون مخزن را از طریق نازل بخار دستگاه از آن خارج نمایید و برای تمیز شدن دستگاه از محلول ، مخزن آب را دوباره با آب تمیز پر نمایید و از طریق نازل بخار از دستگاه خارج کنید.

تمیز کردن و رسوب زدایی اسپرسو ساز: رسوبزدایی قسمت قهوه اسپرسوساز

پیشنهاد می‌شود بعد از درست کردن ۲۰۰ فنجان قهوه، این قسمت را رسوب‌زدایی کنید. هم‌چنین برای رسوب‌زدایی می‌توانید از مایع رسوب‌زدای دلونگی که در نمایندگی ما موجود است، استفاده نمایید.

برای رسوب‌زدایی اسپرسو ساز طبق روش زیر عمل کنید:

 1.  مخزن آب دســتگاه را از مایع رســوب‌زدا پر کنید. این مایع باید طبق دســتورالعملی که در قسمت بسته‌بندی ذکر می‌شود، با آب رقیق گردد.
 2. با چرخاندن دکمــه‌ی تنظیم‌گر به وضعیت  دستگاه را روشــن کنید و صبر کنید تا چراغ ok بر روی صفحه‌ی نمایش‌گر ظاهر شود.
 3. مطمئن شــوید که نگه‌دارنــده‌ی صافی در دســتگاه نصب نباشد. ســپس ظرفی را در زیر دهانه‌ی خروجی دستگاه قرار دهید.
 4. دکمه‌ی تنظیم‌گر را در وضعیت  قرار دهید و اجازه دهید یک‌چهارم آب مخزن خارج شود. ســپس در فواصل زمانی مختلف دکمه‌ی تنظیم‌گر اسپرسوساز را چرخانده و اجــازه دهید تا مقداری مایع رسوب‌زدا از لوله‌ی کف‌ساز در داخل ظرف ریخته شود. ســپس برای متوقف شدن عملیات رســوب‌زدایی دکمه‌ی تنظیم‌گــر را در وضعیت قراردهیــد و اجازه دهید تا باقی‌مانده‌ی مایع رسوب‌زدا به مدت ۵ دقیقه در مخزن باقی بماند.
 5. مرحلــه‌ی ۴ را ۳ بار تکرار کنیــد تا مایع رســوب‌زدا در مخزن کاملا خارج شود.
 6. برای مطمئن شــدن از تخلیــه‌ی کامل مایع مخــزن، آن را با آب به خوبی بشــویید و با آب تمیز )بدون مایع رسوب‌زدا( پر کنید.
 7. دکمــه‌ی تنظیم‌گــر را در وضعیــت قرارداده و اجازه دهید تا آب مخزن کامالً تخلیه شود.
 8. مرحله‌ی ۶ و ۷ را دوباره تکرار کنید.

رسوب زدایی اسپرسو ساز

تمیز کردن و رسوب زدایی اسپرسو ساز: بر اساس عیب‌یابی

 • عیب: قهوه غلیظ و پررنگ است.
 • راه حل: سری بخار اسپرسو مسدود است یاسوراخ صافی مسدود است. ذرات قهــوه‌ی پــودر را از هم باز کنید و عملکرد تمیز کاری که توضیح داده شد را انجام دهید.

مقالات مرتبط:

 • عیب: قهوه فرانسه یا اسپرسو طعم اسیدی دارد.
 • راه حل: بعــد از مرحله‌ی رســوبزدایی، دستگاه به خوبی شسته نشده است. طبــق روشــی کــه در قســمت رســوبزدایی ذکر شد، دستگاه را به خوبی شستوشو نموده و تمیز کنید.

 

 • عیب: مدت زمان زیادی طول می‌کشد تا قهوه‌ فرانسه از صافی عبور نماید.
 • راه حل: دستگاه نیاز به رسوبزدایی دارد. طبــق روشــی کــه در قســمت رســوبزدایی ذکر شد، دستگاه را به خوبی شستوشو نموده و تمیز کنید.

قهوه ساز

قرص رسوب زدایی اسپرسو ساز

باید توجه داشته باشید مواد شوینده یا جرم گیر متعددی و به اشکال متفاوتی درون بازار وجود دارد. این مواد را می‌توان به صورت پودر ، مایع و قرص رسوب زدایی اسپرسو ساز پیدا کرد. ماده شستشو یا جرم زدا معمولا با دستگاه قهوه ساز ارایه نمی‌شود و خریداران باید جدا آن را تهیه کنند. برخی از پکیج‌های رسوب زدایی دستگاه اسپرسو ساز، جهت رسوبزدایی تمامی مدل دستگاه‌ها مورد استفاده است.

نکات مهم تمیز کردن قهوه ساز:

 • برای تمیز کردن دستگاه قهوه ساز از مایعات و دیگر تمیزکننده‌های ساینده اســتفاده نکنید. دستمالی مرطوب کافیست.
 • از آنجایی که دســتگاه برقی است، در هنگام تمیزکاری هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید.
 • به طور منظم نگه‌دارنده‌ی صافی، صافی‌ها، ســینی چکه و مخزن آب دســتگاه را تمیز کنید. برای باز کردن ســینی چکه، میله‌ی نگه‌دارنده را برداشــته و آب آن را خالی کرده و با پارچه‌ای، سینی را تمیز کنید. سپس دوباره سینی چکه را به دستگاه متصل کنید.

آخرین مرحله شستن سبد قهوه است. حالا می توانید با یک طعم واقعی یک قهوه، از خودتان پذیرایی کنید. 🙂

منتظر دیدگاه شما هستیم
به اشتراک بگذارید

2 سال پیش ریحانه یزدانی

درباره نویسنده

كولي هاي اسپانيايي وقتي از سفرشون به اقيانوس آرام جنوبي برمي گشتن، بهت سلام رسوندن و گفتن: "ما كل دنيارو گشتيم و ديديم كه آدماي كمي حاضرن به هر قيمتي شده به روياشون برسن" حالا شايد من كه براي پين ورك مطلب مينويسم در راه رسيدن به افسانه ي شخصي خودمم.. شايد تويي كه ميخوني يه افسانه ي شخصي داري... ازش نگذر، مال خودته

مطالب مشابه

افزودن دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  مهدی ۱۶۸۵ 02-09-2019

  سلام از مطلب پربار شما استفده کردم خوب بود ممنون

   ریحانه یزدانی 01-10-2019

   سلام دوست عزیز? خوشحالم که این مطلب پین‌ورک راضی بودید. به سایر مطالب هم سر بزنید.

  عزت‌الله نوروزی 10-10-2019

  بسیار مفید و ارزنده

   ریحانه یزدانی 12-10-2019

   سلام دوست عزیز? ممنون از نظر لطفتون

  مسعود 28-10-2019

  مطالب , مختصر , مفید , عالی

  باتشکر

   ریحانه یزدانی 02-11-2019

   ممنون از نظر لطفتون?

  گویا 30-10-2019

  دمت گرم

   ریحانه یزدانی 02-11-2019

   خوشحالم که این مطلب براتون مفید بوده?

  کورش 06-12-2019

  عالی بود

  سپاس

   ریحانه یزدانی 04-02-2020

   خوشحالم که این مطلب برای شما مفید بوده.

  علیرضا 21-12-2019

  ممنون از راهنمایی ارزنده تون

   ریحانه یزدانی 04-02-2020

   سلام دوست عزیز.. ممنون از نظر لطفتون.

  ا 23-03-2020

  من دستگاه اسپرسو ساز دارم شیر ریختم داخل منبع آب آن حالا یادم رفته شیر مونده گند زده به دستگاه حالا چطور تمیزش کنم

   ریحانه یزدانی 09-04-2020

   سلام دوست عزیز به طور کامل داخل متن توضیح داده شده ?

  فرهاد 02-04-2020

  سلام قهوه ساز من دلونگی هست قدیمیه
  مخزن ابش جدا نمیشه ازش که بشورم توش پر از رسوب شده چه باید کرد

   ریحانه یزدانی 09-04-2020

   سلام برای از بین بردن رسوب داخل مخزن هتر هست از سرکه استفاده کنید?

    11-09-2020

    سلام خسته نباشید کاش فیلم هم میگذاشتید